Interne organisatie


Interne organisatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken


Instrumenten die u kunt inzetten bij het volgen van de prestaties van uw individuele werknemers, zijn functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hoewel beide termen nog wel eens door elkaar worden gebruikt, gaat het toch om verschillende typen gesprekken met verschillende doelstellingen. Daardoor is de aanpak ook heel anders.

Wij kunnen deze instrumenten ‘op maat’ leveren en implementeren zodat u deze binnen uw organisatie kan voortzetten.

Functieomschrijving

Een functiebeschrijving is het vervolg op een functieanalyse. Een functiebeschrijving is een uitgebreid document over de inhoud van de functie en de daarbijbehorende competenties en eisen. In feite is een functiebeschrijving het geschreven resultaat van een functieanalyse. Hoe maakt u een functiebeschrijving en hoe gaat u ermee om?

Deze functiebeschrijving wordt gebruikt bij verschillende personele activiteiten. Het is de basis bij een functiewaardering voor het beloningsysteem in uw bedrijf. Bij het aannemen van personeel is een duidelijke functiebeschrijving een belangrijk hulpmiddel. Verder kan een functiebeschrijving als belangrijk ondersteunend document dienen bij het beoordelen van medewerkers.

Wij kunnen u adviseren bij het maken van een functieomschrijving en de implementatie daarvan.

Gedragscodes

Gedragscodes bevorderen een integere bedrijfscultuur waarin duidelijkheid bestaat over de regels die voor medewerkers gelden. De regels zoals gesteld in de Gedragscode gelden voor alle medewerkers,  of ze nu in vast of tijdelijk dienstverband of op uitzendbasis werken.

Wij kunnen u adviseren bij het opstellen van deze gedragscodes en ze te implementeren. Denk bijvoorbeeld aan internet & e-mailgebruik of mobile telefonie binnen uw organisatie.

Personeelsadministratie

Het bijhouden van een goede personeelsadministratie is voor een deel wettelijk verplicht. De overheid eist gegevens over medewerkers om allerlei vormen van illegaal werken tegen te gaan. Tegenwoordig wordt de personeelsadministratie echter veel meer gebruikt als informatiebron, waarmee het instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid aan de hand van de kengetallen kan worden vormgegeven.

Vanuit de wettelijke historie is de salarisadministratie een belangrijk onderdeel van de personeelsadministratie. De overheid heeft allerlei eisen gesteld waaraan de salarisadministratie moet voldoen.

Wij kunnen u adviseren, ondersteunen & ontzorgen bij het opzetten van een waterdicht personeelsadministratiesysteem zodat u deze binnen uw organisatie kan voortzetten.

Personeelsplanning

Personeelsplanning is kort gezegd, het in kaart brengen van de personeelsbehoefte: het aantal en soort personeelsleden dat een bedrijf nodig heeft om tot een evenwichtig personeelsbestand te komen. Dat klinkt eenvoudig maar dat is het niet. Personeelsplanning omvat in feite het hele strategische beleid rondom instroom, doorstroom en uitstroom van personeel en is dan ook nauw gerelateerd aan het strategisch organisatiebeleid. Welke mensen hebben nu en op termijn nodig. Wie moet waar komen te werken? Welke ontwikkelingsmogelijkheden bieden we ze aan om tot een goede doorstroming te komen?

Wat is een gunstige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand? En welke medewerkers zullen binnen nu en een aantal jaren het bedrijf verlaten? Allemaal vragen die van belang zijn om personeelsplanning op een goede manier vorm te geven. Zeker in tijden van onzekerheid wanneer bedrijven moeilijk kunnen inschatten of de nabije toekomst voorspoed of tegenspoed brengt, is personeelsplanning een ingewikkelde aangelegenheid.

Wij kunnen u adviseren, ondersteunen & ontzorgen bij het in kaart brengen van de personeelsplanning binnen uw organisatie.