Poortwachter toets UWV ten tijde van het Coronavirus

Poortwachter toets UWV ten tijde van het Coronavirus

Als een werknemer bijna twee jaar ziek is, kan deze een WIA uitkering aanvragen. Bij een WIA aanvraag dient een re-integratieverslag meegezonden te worden. Mede aan de hand van dit verslag toetst UWV of de re-integratie inspanning voldoende zijn geweest.

De huidige maatregelen als gevolg van het coronavirus kunnen ertoe leiden dat verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Poortwachter niet (volledig) kunnen worden nagekomen. Het UWV heeft daarom een addendum gepubliceerd waarin wordt vermeld hoe wordt omgegaan met de toets, als je als werkgever door de huidige maatregelen niet kunt voldoen aan de verplichtingen.

Aanleiding
De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Bron: UWV werkgevers addendum werkwijzer poortwachter

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspxComments are closed.