Wilma den Otter

Personeelsadvies aan grote-, midden- en kleinbedrijven

Wij beschikken over een groot netwerk van notarissen, belastingadviseurs, accountants, bedrijfsartsen, pensioen- & verzekeringsmaatschappijen, uitzendbureau’s, recruiters en (arbeids)juristen. Tevens op internationaal niveau.

Wie is WDO Consultants?

‘Personeelsadvies op maat voor MKB ondernemingen’

Personeelsadvies aan MKB ondernemingen. Adviseert, ondersteunt en ontzorgt uw onderneming bij o.a. HR beleid, werving & selectie, functieanalyse, -beschrijving en – waardering, Talentontwikkeling, disfunctioneren, wangedrag, arbeidsconflicten, loonbeslag, personeelsadministratie en –dossiers.

Wilma den Otter, 20 Augustus 2013

Oprichter: Wilma den Otter

  • 10 jaar ervaring in het HR vakgebied zowel nationaal als internationaal
  • Opleiding Personeelsmanagement, Organisatie & Communicatie
  • Opleiding Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid
  • Specialisatie ziekteverzuim & verzuimbeheersing, Re-integratie en WIA
  • Ervaring met beursgenoteerde en ISO gecertificeerde ondernemingenOntzorgt

Uw organisatie heeft als belangrijkste doel winst maken en heeft geen tijd voor “ Gedoe met personeel”. Wij kunnen de zorgen voor u uit handen nemen.

De overheid zal personeelsrisico’s in toenemende mate op het bordje van de werkgever leggen. En dat kan voor u flink in de papieren lopen, kijk alleen maar naar de gevolgen van de nieuwe Ziektewet. Deze kosten zou u kunnen beheersen als u onze expertise in huis haalt en u als werkgever indekt tegen ongewenste boetes van het UWV.

De Nederlandse wet- en regelgeving stimuleert werkgevers om ziekte van werknemers zo veel mogelijk te voorkomen. Het zorgvuldig in kaart brengen van verzuim is daarbij een belangrijke stap. Vervolgens moet een bedrijf een actief verzuimbeleid voeren. Doet u dit niet, dan blijft in veel gevallen het ziekteverzuimpercentage op een onnodig hoog niveau.

Ziekteverzuim kent vele oorzaken. Het terugdringen van het ziekteverzuim is voor veel werkgevers een onderwerp dat hoog op het prioriteitenlijstje staat. Ziekte van werknemers loopt immers behoorlijk in de papieren en het terugdringen van het verzuimpercentage, ook al is dit minimaal, levert al snel aanzienlijke besparingen op.

Adviseert

WDO Consultants is gespecialiseerd in Personeelsadvies. Wij adviseren, ondersteunen en ontzorgen MKB ondernemingen op alle fronten op het gebied van personeel, organisatie & communicatie en Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid.

Niet elke organisatie heeft deze expertise in huis. Dat hoeft ook niet, maar u heeft wellicht wel eens behoefte aan advies of een sparringspartner omtrent deze zaken.

Wij kunnen u adviseren bij o.a. het opzetten van een HR beleid, werving & selectie, functieanalyse, -beschrijving en – waardering, functie- en beoordelingsgesprekken, Talentontwikkeling, verzuim- en re-integratiebeleid, dossiervorming bij disfunctioneren en wangedrag, arbeidsconflicten, loonbeslag, personeelsadministratie en dossiers. 

Ondersteunt

WDO Consultants ondersteunt MKB bedrijven niet alleen tot aan de drempel, maar stapt er overheen. Met onze deskundigheid en integriteit ondersteunen wij u om een implementatie te verwezenlijken binnen uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement. Op een frisse en transparante wijze zorgen wij er voor dat u uw personeelsbeleid op professionele wijze verder kunt monitoren en borgen.