Casemanagement

Als Casemanager zijn wij de tussenpersoon die verzuimregistratie en begeleiding uitvoeren van zieke medewerkers voor het midden- en klein bedrijf. Wij staan als het ware tussen de bedrijfsarts en de werkgever in. Namens de werkgever begeleiden wij het re-integratieproces van de zieke. Kortom: de spin in het web. Met alle kennis van wet- en regelgeving, protocollen en lopende contracten zorgen wij ervoor dat alle betrokken partijen doen wat ze moeten doen. Het doel van de casemanager is het verminderen en inkorten van de verzuimperiode van de werknemer.

De precieze werkzaamheden van onze casemanagers zijn als volgt samen te vatten;

  • Het fungeren als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, ondermeer werkgever, de arbodienst, het UWV en behandelaars.
  • Het monitoren van het verzuim ondermeer door het onderhouden van contact met de medewerker.
  • Advies met betrekking tot interventie voor snelle re-integratie.
  • Ondersteuning bij het opstellen van het Plan van Aanpak en het opstellen van een re-integratiedossier.
  • Ondersteuning bij de eerstejaars evaluatie
  • Ondersteuning bij subsidieaanvragen
  • Verzorging van aanvragen WIA volgens de richtlijnen van het UWV