Bemiddeling

bemiddeling

Een bemiddelaar kan in een conflict een goed alternatief zijn voor juridische bijstand. In sommige situaties misschien wel een betere. Er bestaat nogal eens verwarring over wat een  bemiddelaar precies doet. Eigenlijk is het gewoon begeleid onderhandelen. Een neutrale derde partij schuift aan tafel en begeleidt de partijen naar een oplossing. De bemiddelaar bedenkt die niet zelf, zoals een jurist doet, maar laat de partijen samen een oplossing zoeken met de bedoeling de arbeidsrelatie weer te herstellen. De kracht van een bemiddelaar is dat zij neutraal en belangeloos is. Vanuit die positie haalt hij de ruis uit de communicatie en helpt de partijen het conflict te overzien.bemiddeling2

Regelmatig wordt bemiddeling verward met juridische bijstand, maar er zitten grote verschillen tussen. Persoonlijk zien wij dat vooral in de mate hoe groot een conflict wordt opgeblazen. Als een advocaat, om de rechten van zijn cliënt veilig stellen, op hoge poten een brief schrijft aan de andere partij, dan drijft dat de partijen juist verder uit elkaar. Een bemiddelaar zoekt juist uit waar de spanning zit en probeert het conflict in de kiem te smoren.

Daarnaast duurt een bemiddelingstraject via een bemiddelaar vaak korter dan de juridische route. Een gang naar de rechtbank duurt op z’n minst een paar maanden; een gemiddeld bemiddelingstraject bestaat uit drie of vier bijeenkomsten over een aantal weken. De kosten zijn daardoor ook lager.

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u mogelijk een antwoord op uw vragen over bemiddeling.

Wanneer zet u het in?

In principe kan bemiddeling in elk conflict ingezet worden ingezet. Het belangrijkste signaal voor de organisatie is volgens ons het moment van dossieropbouw. ‘Op zo’n moment besef je goed dat er iets aan de hand is, want een dossier bouw je op met een reden. Andere signalen zijn bijvoorbeeld dat discussies tussen medewerkers al jaren slepen, en dat mensen in deze situaties zich vaker ziek melden.’ Hieronder een aantal situaties waarbij u kunt denken aan bemiddeling:

Sluimerende conflicten


Er is al een tijd ‘gedoe’: er heerst onenigheid op de werkvloer die de sfeer beïnvloedt maar er is nog niets geëscaleerd. Wij pleiten ervoor om bemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium in te zetten: Bemiddeling werkt aan herstel van de arbeidsrelatie. In een vroeg stadium is bemiddeling het meest effectief, dan is de relatie nog niet ‘verpest’. Nog beter is om conflictsituaties vóór te zijn en ons als conflictbemiddelaar in te schakelen. Dan kun je er heel vroeg bij zijn.

Bedrijfscultuur


Soms zijn er zaken in de bedrijfscultuur ingebakken die onenigheid oproepen. Omdat een bemiddelaar niet in die bedrijfscultuur zit, kan hij ‘domme’ vragen stellen: jullie doen dit nu op deze manier, maar waarom eigenlijk? Uiteindelijk kan de leidinggevende toch eens gaan kijken of er niet wat aan het systeem te doen valt.  Helaas verdwijnt de bemiddelaar daarna wel uit beeld.’

Geen ontbinding


Soms hebben een werkgever en een werknemer bij de kantonrechter ontbinding aangevraagd, maar wordt die simpelweg afgewezen. Dan moeten partijen een weg vinden om met elkaar om te gaan en kan bemiddeling een uitkomst bieden om de relatie te herstellen.

Wanneer zet u het niet in?

In sommige gevallen biedt zelfs een bemiddelaar geen oplossing (meer). Bijvoorbeeld wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan opkomen door een ernstige burn-out. Dat kan juist reden zijn voor het conflict, maar in ernstige gevallen moet de persoon echt eerst herstellen voordat hij verdere beslissingen kan nemen.

Ook kan een conflict zó uit de hand gelopen zijn dat een gezamenlijke oplossing geen optie meer is. Als de partijen alleen maar gelijk willen krijgen en de ander onderuit willen halen, staan ze niet meer open voor onderhandeling. De belangrijkste reden om van bemiddeling af te zien is als er echt een uitspraak van de rechter nodig is.