Compensatieregeling moet kosten werkgevers door transitievergoeding beperken

Compensatieregeling moet kosten werkgevers door transitievergoeding beperken

Het kabinet Rutte II kwam in maart 2017 met een wetsvoorstel voor compensatie voor werkgevers van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook wijzigt het voorstel de manier waarop in cao’s kan worden afgeweken van de transitievergoeding. Het parlement moet het voorstel nog behandelen, waarna de regels per 1 juli 2019 kunnen ingaan.

Bedrijfseconomisch ontslag

De compensatieregeling beperkt de vervangingsmogelijkheid in de cao tot ontslag om bedrijfseconomische redenen. De cao moet hierbij uitdrukkelijk aangeven dat de transitievergoeding niet verschuldigd is. Ook hoeft de (gekapitaliseerde) waarde van de voorzieningen niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. Geeft de cao alleen recht op een financiële vergoeding dan is die in principe gelijk aan de wettelijke transitievergoeding. Een lagere vergoeding is mogelijk als dat volgens de cao-partijen nodig is om financieel-economische redenen.

Uitstel of afstel?

Het parlement moet dus nog naar het wetsvoorstel kijken. Het kan zelfs zo zijn dat de regeling er niet komt. Zo is de Raad van State (RvS) niet enthousiast over het wetsvoorstel. Dat lost namelijk het probleem niet op dat werkgevers na twee jaar arbeidsongeschiktheid werknemers ook nog een transitievergoeding moeten betalen. Daarnaast vindt de RvS de voorgestelde uitvoering door het UWV te kostbaar en inefficiënt. 

Transitievergoeding voorkomen

U kunt transitievergoedingen na twee jaar ziekte voor zijn door te zorgen voor een effectief re-integratiebeleid voor uw werknemers. Nog beter is waar mogelijk te voorkomen dat uw werknemers langdurig ziek raken. Wees daarvoor alert op signalen van overbelasting en zorg dat de arbeidsomstandigheden in uw organisatie in orde zijn.

bron: PW. de GidsComments are closed.