Category Archives: website


Poortwachter toets UWV ten tijde van het Coronavirus

24

apr 2020

Poortwachter toets UWV ten tijde van het Coronavirus

Als een werknemer bijna twee jaar ziek is, kan deze een WIA uitkering aanvragen. Bij een WIA aanvraag dient een re-integratieverslag meegezonden te worden. Mede aan de hand van dit verslag toetst UWV of de re-integratie inspanning voldoende zijn geweest. De huidige maatregelen als gevolg van het coronavirus kunnen ertoe leiden dat verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Poortwachter niet (volledig) kunnen worden nagekomen. Het…

Lees meer…